Privacy Statement


Hockeytoday respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens die u invult op deze website om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken, te verzenden en service te verlenen. Deze gegevens worden ook gebruikt om u te informeren over aankopen, speciale aanbiedingen en vernieuwingen op onze site. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Hockeytoday zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, E-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Als u bij Hockeytoday een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt zich afmelden door onderaan de nieuwsbrief op de uitschrijflink te klikken. 

Hockeytoday kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die zij van hen bijhouden, te corrigeren. Als uw persoonlijke gegevens wenst te veranderen, kunt u dit doen door in te loggen op uw account.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy statement van Hockeytoday, dan kunt u een E-mail sturen naar info@hockeytoday.nl